BOUZOUKI FEVER

 

Home
VARNAVAS 1945-2020
CDs
DVDs
Videos
Downloads
Photos-Mihalis Tavern
Photos-Khokolat Bar
Photo Gallery 1
Photo Gallery 2
Photo Gallery 3
Contact

 

Bouzouki Fever photos

Collingwood Town Hall, Melbourne

Angelo Avramakis and Katerina Avramakis (keyboards) - our beginning

 

Asteria, Melbourne

Avramakis, Manissalis

 

Avantaz, Melbourne

Spiros Manissalis, Vangelis Avramakis, Andrew Lourandos, George Karageorge, Chris Nicolaidis

 

Avantaz

Nikos Koikas, Vangelis Avramakis, Spiros Manissalis (malias)

 

Avantaz

Paul (from Perth), Avramakis, Finikiotis (from Thessaloniki)

 

Avantaz floorshow dancers

 

Posidonio, Melbourne

 

Posidonio, Melbourne

Spiro Manissalis (guitar), Vangelis Avramakis (bouzouki), Sam (drums), Stavros Athineos (singer), Simon Moshi (bass), Chris Nicolaidis (keyboards)

 

The four legends

Andrew Lourandos, Spiros Manissalis, Angelo Avramakis, Leon Michailidis

 

Leoforos, Melbourne

Malliaros, Avramakis

 

Elysee

Avramakis, Malliaros, Lourandos

 

Elysee

Spiro Manissalis, Vangelis Avramakis, George Malliaros, Andrew Lourandos, George Spirou

 

Elysee

Spiro Manissalis, Vangelis Avramakis, George Spirou, Nectar Bletas

 

Amaretto, Athens

Paris Evaggelou, Vangelis Avramakis, Jim Filippou (Slim)

 

Amaretto, Athens

Avramakis (bouzouki), Filippou (percussion)

 

 

Home | VARNAVAS 1945-2020 | CDs | DVDs | Videos | Downloads | Photos-Mihalis Tavern | Photos-Khokolat Bar | Photo Gallery 1 | Photo Gallery 2 | Photo Gallery 3 | Contact

COPYRIGHT Bouzouki Fever