BOUZOUKI FEVER

 

Home
VARNAVAS 1945-2020
CDs
DVDs
Videos
Downloads
Photos-Mihalis Tavern
Photos-Khokolat Bar
Photo Gallery 1
Photo Gallery 2
Photo Gallery 3
Contact

 

Bouzouki Fever photos

Nik's Tavern, Melbourne 2000

Spiro Manissalis, Jim Kavvadas, Angelo Avramakis

 

Grecian Tavern, 1999

Manissalis, Avramakis, Varnavas

 

Kivotos, 2000

Angelo Avramakis, Eleni Harami, Con Maikantis, Spiro Manissalis, Jim Kavvadas

 

Kivotos, 2000

Angelo Avramakis, Eleni Harami, Jim Kavvadas, Con Maikantis, Spiro Manissalis

 

Kivotos, 2000

 

Oxford, Adelaide 2002

Angelo Avramakis, Con Perifanos, Spiro Manissalis, Peter Tsounis

 

Oxford, 2002

Avramakis

 

Eleni Gondopoulou, Angelo Avramakis, 2001

 

Avramakis, Maria Rammou, 2007

 

Publicity, Melbourne 2006

Chris Nicolaidis, Elena, Con Maikantis, Angelo Avramakis

 

Publicity 2006

 

Antipodes Festival, Melbourne 2006

Angelo and Paulina

 

Publicity 2006

Jim Kavvadas, Paulina, Chris Nicolaidis (keyboards), Angelo Avramakis, Con Maikantis and Nick Paras (video)

 

Kamara Tavern, Sydney 2004

George Nikolopoulos, Nick Paras (with Perry), Tommy Tsonis, Angelo Avramakis

 

Doukissa - Avramakis, 2001

 

Doukissa - Dimitra Avramakis, 2001

 

Doukissa Tour

Yiannis Vasileiou, Avramakis - 2001

 

Fantasia, Melbourne - early days

Spiro Manissalis, Angelo Avramakis, Andrew Lourandos, Christos Krithiotis, Lefteris (from Brisbane)

 

Home | VARNAVAS 1945-2020 | CDs | DVDs | Videos | Downloads | Photos-Mihalis Tavern | Photos-Khokolat Bar | Photo Gallery 1 | Photo Gallery 2 | Photo Gallery 3 | Contact

COPYRIGHT Bouzouki Fever